IMPORTANT: per enviar factures a l’administració no és necessària cap alta al servei e-FACT, les factures es poden enviar a través de la Bústia de Lliurament de factures electròniques.

En cas que el volum de factures sigui molt elevat, podeu integrar les vostres eines amb l’e-FACT per tal d’automatitzar la creació i/o l’ enviament. Des de l’AOC recomanem la integració per a empreses o organitzacions amb un volum de factures a generar per a Administracions Públiques superior a 100 factures mensuals.

  • Sol·licitud de la integració:

En cas que estigueu interessats en integrar les vostres eines amb e-FACT podeu enviar-nos el següent document a través del formulari de contacte.

  • Documentació d’integració:

    En funció de si us heu d’integrar a l’e-FACT per a enviar factures o bé, si us integreu per a rebre factures, cal que us descarregueu el document que correspongui en funció del tipus d’integració que necessiteu fer:

  •