IMPORTANT: Per enviar factures a l’administració no és necessària cap alta al servei e.FACT, les factures es poden enviar a través de la Bústia de Lliurament de factures electròniques.

En cas que el volum de factures sigui molt elevat, podeu integrar les vostres eines amb l’e.FACT per tal d’automatitzar la creació i/o l’ enviament. Des de l’AOC recomanem la integració per a empreses o organitzacions amb un volum de factures a generar per a Administracions Públiques superior a 100 factures mensuals.

  • Sol·licitud de la integració:

En cas que estigueu interessats en integrar les vostres eines amb e.FACT podeu enviar-nos el següent document a través del formulari de contacte.

  • Documentació d’integració:

Un cop sol·licitada l’alta a e.FACT se us comunicaran una sèrie de dades per poder accedir als diferents entorns i integrar-vos. Aquí trobareu la guia i altres documents per poder dur a terme la integració:

Documentació en català:

Documentació en castellà: