Es poden enviar factures des de les opcions d’Enviament:

Opció d'enviament dintre e-FACT

 

Com enviar factures

Si ja tens el fitxer de la factura (en format xml o xsig) i només vols enviar-la cap a l'administració pública destinatària, selecciona l'opció “Càrrega i enviament de factures” i a continuació:

  • Informa una adreça de correu electrònic perquè e-FACT t'informi dels canvis d’estat de la factura.
  • Incorpora la factura mitjançant el botó “+ Afegir factures”. Pots afegir fins a 100 factures.
  • Si cal adjuntar documentació annexa a la factura, la pots incorporar amb l’opció d’Afegir annexos a l’apartat d’Accions
  • Cal marcar també l’opció de “No soc un robot” per indicar que l’enviament de la factura no es tracta d’un procés automatitzat.
  • Finalment prem Enviar.

Com consultar l'estat d'una factura enviada

Pots consultar l'estat de les factures enviades a Consulta

Apartat consulta

Si accedeixes a la consulta de factures “Sense autenticació”, serà una consulta només d’una factura on hauràs de conèixer certes dades de la factura:

Si accedeixes a la Consulta de factura amb certificat, podràs veure totes les teves factures.

Consultar el Directori d'unitats (Codis DIR3)

A aquesta pantalla s'hi accedeix mitjançant la selecció de l'opció "Directori", i permet la consulta dels codis de les unitats administratives de cada ens, els codis DIR3

Els codis DIR3 són tres codis que s’assignen respectivament a: Òrgan gestor, Unitat Tramitadora i Oficina comptable d’una entitat pública. De moment, a Catalunya no són necessaris per poder emetre una factura electrònica a l’Administració Pública, però aviat, aquests codis seran necessaris per a poder emetre les factures.

 

Pots cercar per qualsevol dels camps que componen el codi DIR3: Oficina comptable, Òrgan gestor i/o Unitat tramitadora, i clicant al botó Cercar

(Aquesta consulta és un exemple)