Pots enviar les teves factures a qualsevol ens del sector públic de Catalunya a través de la bústia de lliurament de factures, ja sigui de l'àmbit municipal, supramunicipal, universitats públiques i de la Generalitat de Catalunya. 

En el cas dels ens del sector públic de la Generalitat pots consultar les entitats, empreses públiques i centres de la Generalitat preparats per rebre factura electrònica.

Com es pot crear una factura electrònica?

Existeixen una sèrie de solucions gratuïtes que permeten la creació de factures que, posteriorment, poden ser enviades a les Administracions Públiques Catalanes que disposin del servei e-FACT (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya).

Solucions gratuïtes: 

 • Solucions per crear i enviar:
  • Bústia de lliurament e-FACT: el servei e-FACT disposa d'una bústia de lliure accés que permet crear, enviar i consultar l'estat d'una factura.
  • EMIX: és un servei de la Generalitat de Catalunya per generar i enviar factures directament a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic dependent, a través del servei e-FACT, sense necessitat de certificat digital i de forma gratuïta.
  • B2B Router: és un Portal de factura electrònica, que permet crear factures electròniques en format Facturae, de forma gratuïta i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e-FACT.
  • Pimefactura: Solucions de la patronal PIMEC, patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, que de forma gratuïta i sense necessitat de certificat digital, permet crear factures electròniques de forma senzilla, en format Facturae, signar-les i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e-FACT.  També permet pujar factures electròniques creades.
 • Solucions només per crear:
 • Solucions per crear i enviar (amb limitacions):
  • CaixaBankFactura (CaixaBank): proporciona un servei de creació i enviament manual de factures gratuït durant el primer any.
  • SERES e-FACTURA: proporciona un servei de creació i enviament manual de factures gratuït per als proveïdors que enviïn fins a tres factures mensuals.

Solucions no gratuïtes: 

Pots crear també les factures electròniques mitjançant les plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat, si aquestes es troben adherides al servei e-FACT.

Actualment les plataformes adherides són les següents:

Quin format ha de tenir la e-factura?

El format de la factura electrònica definit per l’Administració General de l’Estat i implantat al servei e-FACT de l'AOC, és un XML amb una estructura coneguda com Facturae.

Actualment, les versions de Facturae acceptades pel servei e-FACT, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, són 3.2 i 3.2.1.

Si envies les factures en un format anterior, aquestes seran rebutjades.

Pots obtenir més detall de l’esquema del format i versions a la plana: http://www.facturae.es.

Per què el format XML?

El format de la factura, està definit per l’Administració General de l’Estat. El fet que es demani en format XML és per què es considera un format estructurat que conté dades i pot ser generat automàticament pels sistemes informàtics de facturació tant de l’emissor com del receptor. En canvi el PDF és un format no estructurat que consisteix en una imatge i implica una intervenció manual o un procés costos. El format facturae nomès accepta XML.

NOTA: les solucions gratuïtes per a crear factures (B2B Router, Pimefectura...) t'ajudaran a generar les factures en aquest format de manera àgil.

Com enviar una factura electrònica?

I...si faig poques factures?

Si ets una petita empresa, o un proveïdor i fas factures de forma puntual, o bé has de fer poques factures, algunes entitats bancàries t'ho poden gestionar de manera gratuïta o per un import reduït.

També pots fer-ho a través de solucions gratuïtes: B2B Router,Pimefactura o Billage

I...si faig moltes factures?

En funció del volum de factures que s’emeten cada mes a les Administracions Públiques (donat que l'obligatorietat és només, de moment, de facturar electrònicament a aquest tipus d’organitzacions), cada empresa o organització pot decidir si integrar la seva eina de facturació electrònica amb el servei e-FACT, valorant si la inversió en la integració és rendible en comparació amb altres mecanismes per a la creació i lliurament de factures electròniques (com  B2B Router,Pimefactura o Billage).

Des de  l'AOC, aconsellem aquesta integració, a partir de 100 factures mensuals, donada la complexitat que comporta aquest procés. De totes maneres, en la decisió també poden intervenir altres variables, com la voluntat de l’empresa de simplificar la facturació (convertint-la tota en electrònica), una cartera de clients d’Administració Pública diversa (adherida a diferents punts generals d’entrada de factures electròniques), o bé altres temes organitzatius de la mateixa.

Disposeu de la documentació i el formulari de sol·licitud d'integració a l'e-FACT per a proveïdors a Com integrar-se a l'e-FACT?

Les administracions adherides al servei e-FACT ofereixen una bústia de lliurament que permet consultar l’estat de la teva factura.

Per a més informació, revisar la FAQ: Com consultar l'estat d'una factura

Quins certificats puc emprar per signar la factura?

El Ministeri competent (a gener de 2022 és el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital) publica a la seva web els Prestadors de Serveis d'Electrònics de confiança qualificats.

L’enllaç és https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/

Així mateix, hi ha diferents perfils de certificat digitals vàlids per a la signatura electrònica de la factura:

 • Certificat qualificat de Segell Electrònic: permet la identificació telemàtica i la signatura electrònica d'entitats, empreses i d'altres persones jurídiques. Permet signar digitalment sense incorporar dades de representant o apoderat. Està especialment indicat per a l'autenticació i signatura desassistida en processos automatitzats, com per exemple la generació de factures.
 • Certificats qualificats de persona física representant legal: permet que el titular actuï en nom de l’entitat o organització a què pertany. 
 • Certificats de persona física: aplicables per a autònoms i professionals, com és el cas del DNI electrònic.

NOTA: si tens algun dubte en referència a com signar la factura, has d’adreçar-te al suport del programa de creació de factures que facis servir.

Contingut relacionat:

La signatura electrònica de les factures

Certificats admesos pel validador del Consorci AOC