El servei e-FACT disposa d'una Bústia de lliurament de lliure accés, adreçada als proveïdors de les administracions públiques catalanes, que permet:

Imagen1.png