El Ministeri competent (a gener de 2022 és el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital) publica a la seva web els Prestadors de Serveis d'Electrònics de confiança qualificats (l’enllaç és https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/

Així mateix, hi ha diferents perfils de certificat digitals vàlids per a la signatura electrònica de la factura:

  • Certificat qualificat de Segell Electrònic: permet la identificació telemàtica i la signatura electrònica d'entitats, empreses i d'altres persones jurídiques. Permet signar digitalment sense incorporar dades de representant o apoderat. Està especialment indicat per a l'autenticació i signatura desassistida en processos automatitzats, com per exemple la generació de factures.
  • Certificats qualificats de persona física representant legal: permet que el titular actuï en nom de l’entitat o organització a què pertany.
  • Certificats de persona física: aplicables per a autònoms i professionals, com és el cas de l'idCAT o del DNI electrònic.

NOTA: si tens algun dubte en referència a com signar la factura, has d’adreçar-te al suport del programa de creació de factures que facis servir.

Contingut relacionat:

La signatura electrònica de les factures

Certificats admesos pel validador del Consorci AOC