El servei e-FACT no valida el codi d'expedient de la factura. Si una factura enviada a la Generalitat se t'ha rebutjat per motiu del codi d'expedient i no saps com solucionar-ho, consulta el web de Suport de la Factura electrònica de la Generalitat.

La Generalitat de Catalunya demana incloure el número d’expedient a l’element “FileReference” de la factura (el mateix per totes les línies de detall d’una mateixa factura). Facturae / Invoices / Invoice / Items / InvoiceLine /FileReference

Si no saps a quin camp correspon el número d'expedient dintre de l'eina que fas servir per emetre la factura, contacta amb el suport de l'eina i pregunta amb quin nom es troba el valor "FileReference" dintre dels possibles camps a informar.

 

Aquestes indicacions malgrat que no són d’obligat compliment per les administracions locals són bones pràctiques que si s’estenen a la majoria de les administracions públiques catalanes poden fer més senzill l’encaminament intern de les factures cap als departaments corresponents de cada administració.

 

Et podria interessar: