A continuació trobaràs la resposta a les preguntes més habituals en relació a la factura electrònica:
Quina funció té l'e.FACT?

L’e.FACT és el servei de les administracions públiques catalanes, per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors.

El que l'e.FACT no fa és:

 • No crea les factures: d’això se n’encarrega el programari de creació de factures electròniques que utilitzi el proveïdor.
 • No gestiona les factures: això ho fa el programa de gestió comptable que utilitzi l'administració destinatària.

La Generalitat de Catalunya va declarar el servei e.FACT com a Punt General d’Entrada de Factures per les Administracions públiques catalanes mitjançant l’acord 151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya, publicat al DOGC núm. 6747, de 13 de novembre de 2014.

A quines entitats he de facturar electrònicament?

Pots enviar les teves factures a qualsevol ens de l'àmbit municipal i supramunicipal; adjuntem també  l'enllaç a la plana del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i d'Hisenda on trobaràs la "Relació d’entitats i empreses públiques davant de les quals s’ha de facturar electrònicament" per a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

En qualsevol cas, pots enviar les teves factures a través de la "Bustia de lliurament de factures"

Quin format ha de tenir la e-factura?

El format de la factura electrònica definit per l’Administració General de l’Estat i implantat al servei e.FACT de l'AOC, és un XML amb una estructura coneguda com Facturae.

Actualment, les versions de Facturae acceptades pel servei eFACT, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, són 3.2 i 3.2.1.

Si envies les factures en un format anterior, aquestes seran rebutjades.

Pots obtenir més detall de l’esquema del format i versions a la plana: http://www.facturae.es.

Per què el format XML?

El format de la factura, està definit per l’Administració General de l’Estat. El fet que es demani en format XML és per què es considera un format estructurat que conté dades i pot ser generat automàticament pels sistemes informàtics de facturació tant de l’emissor com del receptor. En canvi el PDF és un format no estructurat que consisteix en una imatge i implica una intervenció manual o un procés costos. El format facturae nomès accepta XML.

NOTA: les solucions gratuïtes per a crear factures (B2B Router, Pimefectura...) t'ajudaran a generar les factures en aquest format de manera àgil.

Com puc crear e-factures?

Hi ha diferents empreses que ofereixen solucions per a la creació i l'enviament de factures electròniques.

Solucions gratuïtes: 

 • Solucions per crear i enviar:
  • EMIX: És un servei de la Generalitat de Catalunya per generar i enviar factures directament a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic dependent, a través del servei e.FACT, sense necessitat de certificat digital i de forma gratuïta.
  • B2B Router: És un Portal de factura electrònica, que permet crear factures electròniques en format Facturae, sense necessitat de certificat digital, de forma gratuïta i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.
  • Pimefactura: Solucions de la patronal PIMEC, patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, que de forma gratuïta i sense necessitat de certificat digital, permet crear factures electròniques de forma senzilla, en format Facturae, signar-les i enviar-les directament a les Administracions Públiques catalanes a través del servei e.FACT.  També permet pujar factures electròniques creades.
 • Solucions només per crear:
 • Solucions per crear i enviar (amb limitacions):
  • CAIXAFACTURA (La Caixa): proporciona un servei de creació i enviament manual de factures gratuït durant el primer any.
  • SERES e-FACTURA: Proporciona un servei de creació i enviament manual de factures gratuït per als proveïdors que enviïn fins a 3 factures mensuals.

Solucions no gratuïtes: 

Actualment les plataformes adherides són les següents:

Per on puc enviar e-factures?

Pel que fa a l’enviament de factures a les Administracions Públiques Catalanes que disposen del servei e.FACT, pots utilitzar diferents mecanismes (entra al que més t'interessi):

O, si no són el que necessites:

I...si faig poques factures?

Si ets una petita empresa, o un proveïdor  i fas factures de forma puntual, o bé has de fer poques factures, algunes entitats bancàries t'ho poden gestionar de manera gratuïta o per un import reduït.

També pots fer-ho a través de solucions gratuïtesB2B Router, Pimefactura o Billage

I...si faig moltes factures?

En funció del volum de factures que s’emeten cada mes a les Administracions Públiques (donat que l'obligatorietat és només, de moment, de facturar electrònicament a aquest tipus d’organitzacions), cada empresa o organització pot decidir si integrar la seva eina de facturació electrònica amb el servei e-FACT, valorant si la inversió en la integració és rendible en comparació amb altres mecanismes per a la creació i lliurament de factures electròniques (com B2B Router, Pimefactura o Billage).

Des de  l'AOC, aconsellem  aquesta integració, a partir de 100 factures mensuals, donada la complexitat que comporta aquest procés. De totes maneres, en la decisió també poden intervenir altres variables, com la voluntat de l’empresa de simplificar la facturació (convertint-la tota en electrònica), una cartera de clients d’Administració Pública diversa (adherida a diferents punts generals d’entrada de factures electròniques), o bé altres temes organitzatius de la mateixa.

Disposeu de la documentació i el formulari de sol·licitud d'integració a l'e.FACT per a proveïdors a Com integrar-se a l'e.FACT?

 

Ja he enviat la factura...com consulto l'estat?

Les administracions adherides al servei e.FACT ofereixen una bústia de lliurament que permet entre d'altres consultar l’estat de la teva factura enviada, des del moment en que l'envies al receptor.

Un cop has accedit a la bústia de lliurament de l’administració destinatària de la factura, entra a la pestanya "Consulta d'estats" seguint els passos de la FAQ Com es pot consultar l’estat d’una factura? . Un cop fet, veure la FAQ que signifiquen els diferents estats: Què signifiquen els estats de la e-factura que informa l’e.FACT?

Tanmateix, t'informem que els estats sempre seran notificats per correu electrònic, si l’indiques (es comuniquen els estats mínims obligatoris per Llei).

Què faig si es rebutja la meva factura?

En el cas que rebis un rebuig de la teva factura , fes les següents comprovacions:

 1. Passa la factura pel validador de facturae per descartar un problema de format o signatura. http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/
 2. Comprova que no hi ha cap espai en blanc en les dades ( NIF, CIF, import) de l'emissor i el receptor
 3. Comprova els motius de rebuig documentats, tenint en compte que poden ser:

Comercials:  són aquells que no estan definits com a errors tècnics. Venen definits per l’organisme receptor de la factura. Caldrà contactar amb l’organisme en cas de dubte.

Tècnics: ha estat la plataforma de factura electrònica que automàticament no ha acceptat la factura, perquè no respecta el format facturae. Pots veure els principals codis i les seves solucions: Principals codis d’error de rebuig tècnic del servei e.FACT?