La Generalitat de Catalunya recomana incloure el número d’expedient a l’element “FileReference” de la factura (el mateix per totes les línies de detall d’una mateixa factura). Facturae / Invoices / Invoice / Items / InvoiceLine /FileReference

Aquestes indicacions malgrat no són d’obligat compliment per les administracions locals són bones pràctiques que si s’estenen a la majoria de les Administracions públiques catalanes poden fer més senzill l’encaminament intern de les factures cap als departaments corresponents de cada administració. Pots trobar més informació sobre el número d’expedient a la següent nota de la Generalitat: Nota Informativa Número d’Expedient

Com a proveïdor de la Generalitat trobaràs més informació a: 

https://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/