Si fas la consulta d’estats i la teva factura apareix com a “Factura rebutjada”, significa que la factura no continuarà amb el procés de tramitació.

El rebuig pot ser originat per dos motius, comercials o tècnics.

  • Motius comercials:
    • Què ha passat? L’ens receptor de la factura no està d’acord amb el contingut d’aquesta i l’ha rebutjada, indicant el motiu del rebuig. En aquest cas la factura apareixerà com a “Registrada” prèviament.
    • Solució: contacta amb l’ens al que estàs enviant la factura per saber per quin motiu l’ha rebutjada.
  • Motius tècnics:
    • Què ha passat? ha estat la plataforma de factura electrònica que automàticament no ha acceptat la factura.
    • Solució: consulta els codis d’error per veure quin és l’error i com esmenar-lo.