Recorda que pots consultar l'estat de la factura en qualsevol moment des del Punt General de Factures Electròniques de les Administracions Públiques de Catalunya (o Bústia de lliurament dels emissors) i que si tens qualsevol dubte sobre un canvi d'estat de la teva factura, has de contactar amb l'organisme a qui vas enviar la factura per tal que t'informi al respecte.

A sota pots veure els estats pels quals pot passar una factura des del moment en què l’envies al receptor, i que podràs visualitzar a través de la consulta d’estat a la bústia de lliurament. Així com els estats que et seran notificats per correu electrònic com a emissor d’una factura que seran, els estats mínims obligatoris per Llei. En cas d'integració o consulta via web/WS, rebràs també els no obligatoris.

Els estats que poden ser transmesos pels receptors, idealment de forma seqüencial i successiva, per cadascuna de les factures dipositades a les Administracions Públiques adherides a e-FACT són els següents:

 

Estat Descripció S’informa a l’emissor aquest estat per correu electrònic?
FACTURA TRAMESA – [a e-FACT] El servei e-FACT ha posat la factura a disposició dels sistemes informàtics de l’administració receptora i ha passat les validacions automàtiques de e-FACT No. No es tracta d’un estat obligatori.
FACTURA REGISTRADA La factura Electrònica ha estat rebuda en el punt general d’entrada de factures e-FACT i ha estat registrada administrativament, proporcionant un nombre de registre al proveïdor. Si.
FACTURA LLIURADA La factura ha estat recollida del Servei e-FACT pels sistemes informàtics de l’administració receptora. No. No es tracta d’un estat obligatori.
FACTURA REGISTRADA A RCF La factura electrònica ha estat rebuda i registrada en el registre comptable de factures de l’oficina comptable destinatària. Si.
FACTURA REBUDA A DESTÍ La factura electrònica ha estat rebuda per la unitat gestora de la mateixa. La publicació d’aquest estat no és obligatori. No. No es tracta d’un estat obligatori.
FACTURA CONFORMADA El servei o subministrament associat a la factura ha estat validat. La publicació d’aquest estat no es obligatori. No. No es tracta d’un estat obligatori.
COMPTABILITZADA L’OBLIGACIÓ DE PAGAMENT L’obligació de pagament derivada de la factura ha estat reconeguda. Si.
FACTURA PAGADA
L’obligació de pagament derivada de la factura ha estat realitzat. Si.
FACTURA REBUTJADA La factura ha estat rebutjada. El motiu de rebuig poden ser causes tècniques, que impedeixen el lliurament de la factura a l’usuari (generats automàticament pels sistemes informàtics), o pot ser l’usuari qui rebutgi la factura per motius comercials. Les aplicacions de gestió de facturació electrònica a disposició dels usuaris, han de permetre la generació d’aquest estat, possibilitant a l’usuari l’entrada del motiu de rebuig. Sempre que es produeixi un rebuig, sigui per motius tècnics o per l’usuari, s’haurà de generar aquest estat. La publicació d’aquest estat és obligatori sempre que es detecti una incidència amb la factura que impedeixi la seva tramitació.

 

Si.
FACTURA ANUL·LADA L’oficina comptable o la unitat tramitadora accepten la sol·licitud d’anul·lació de la factura electrònica, presentada pel proveïdor. No. No es tracta d’un estat obligatori.

 

Et podria interessar