La Generalitat de Catalunya ha declarat el servei e.FACT com a Punt General d’Entrada de Factures per les Administracions públiques catalanes mitjançant l’acord 151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya, publicat al DOGC núm. 6747, de 13 de novembre de 2014 a l’Acord 151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya

L’e.FACT és el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors.

En aquest sentit, el servei e.FACT ni genera ni fa la gestió comptable de les factures doncs d’això s’encarreguen el programa de creació de factures electròniques que utilitzi el proveïdor i el programa de gestió comptable que utilitzi la administració destinatària, respectivament.

L’e.FACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.

estructura_e.FACT

Per tal de facilitar la tramitació de factures electròniques cap a les administracions catalanes provinents de qualsevol dels seus proveïdors, la solució e.FACT consta de tres elements centrals:

  1. Un hub o intercanviador encarregat de la distribució del flux de factures i de la comunicació del seu estat.
  2. Una bústia de lliurament de factures que facilita als proveïdors el seu enviament, per al cas que no disposin ja d’alguna solució de facturació electrònica de les existents al mercat.
  3. Un portal de recepció de les administracions (portal del receptor).

 

Beneficis

  • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual)
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdor disposaràs de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Què és la factura electrònica?

És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan duu una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.
Per a conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulta al portal Facturae

 

Contingut relacionat: